کتابخانه تشخیص پلاک خودرو

پلاکخوان ساتپا کتابخانه ای برای تشخیص رشته پلاک از روی تصویر، ویدیو و دوربینهای تحت شبکه (IP Camera)

مهر 97
1 پست
تیر 94
1 پست
مهر 93
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
3 پست